Elementen analyse: ontdek je eigen energiepatroon

35.99

Categorie:

Beschrijving

De vier elementen zijn bijzonder nuttig om het wezen van je eigen psychologische structuur te begrijpen. De element waar de Zon in staat is meestal van doorslaggevend belang voor de aanleg van je gehele psychische structuur. Dat komt omdat het element van het zonneteken aangeeft waar iemands primaire levenskrach en zijn vermogen tot zelfprojectie op zijn afgestemd. Het geeft ook de belevingswereld aan waarin iemand dagelijks leeft en de grondstructuur van je bewustzijn. In een horoscoop kan evenwel meer dan één element sterk naar voren springen. Het element waarin het zonneteken staat wijst op verschillende dingen: het laat zien ‘waar we vandaan komen’, of anders gezegd: waarin het bewustzijn geworteld is, op welke belevingswereld we zijn afgestemd, en aan welke manier van zijn en bezig zijn we onze kracht ontlenen. Het element van het zonneteken laat ook zien wat voor de betreffende ‘werkelijkheid’ is, want de onbewuste aanname van wat al of niet werkelijk is bepaalt hoe de mens zijn energie zal richten.
Het element van het zonneteken is de meest elementaire innerlijke kracht die alles wat wij doen motiveert. Het element van het zonneteken verschaft ons ook inzicht in de wijze waarop ieder individu het leven ziet, de hoedanigheid van de wijze van de waarneming, en wat voor verwachting zij hebben van hoe zij het leven zullen beleven.
Als we verzuimen de elementaire energie van het zonneteken, de planeten en de ascendant op te laden, dan raken we uitgeput, prikkelbaar en worden we kwetsbaar voor lichamelijke en psychische storingen. Dit voeden kan op verschillende manieren geschieden: door een intieme relatie, door bewust af te stemmen op de vereiste energieën, of door bepaalde soorten activiteiten en bepaalde vormen van betrokken zijn bij het dagelijks leven. Het element van het zonneteken vertegenwoordigt de belangrijkste vraag naar oplading, aangezien dat de primaire energie is waaruit we voortdurend putten.
‘Niet in zijn element’, iemand houdt zich bezig op een terrein dat vreemd is aan zijn ware aard. Het element van iemands zonneteken is de brandstof die iemand nodig heeft om te voelen dat hij leeft. Dat is onze bron van onze primaire vitaliteit en de kracht die ons in staat stelt onszelf op te laden, teneinde weer tegemoet te kunnen komen aan de spanningen en de eisen van het dagelijks leven.