Selecteer een pagina

Work with natures purest gift & unleash your soul potential

In de gang door de dierenriem ga ik samen met jou op een zielenreis. Met de Zon, die een ster en bron van uitstraling is, schenken we stralingskracht. De zielenreis van de Zon en planeten doen ons herinneren en bewust worden van onze oorsprong. Door met deze gift van de natuur te werken kunnen we onze zonnekracht tot ontwikkeling brengen en ons potentieel verwezenlijken.

Ontdek meer

horoscoop duidingen

deelnemers online training

mentorships

cycli

Over Simone


Mijn fascinatie in de de wet van de natuur, de cycli van de zon, de maan en de planeten werd door de jaren heen alsmaar groter. Als beoefenaar van de magie verbind ik de samenhangen tussen de wijze waarop de hemellichamen zich verplaatsen en de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden.

De teachings die ik deel zijn gericht op hoe jij het beste op jouw energie kan richten. Ik geef je verrassende inzichten in de krachten die zich in jou bevinden. Je komt te weten hoe jij je het beste oplaadt, hoe jij jouw energie het beste kunt voeden. De brandstof die jij nodig hebt om te voelen dat je leeft en onderdeel uitmaakt van het grotere geheel. Ik breng je in contact met jouw inspiratie en bezieling en laat je weer afstemmen op jouw diepste weten. 

AS ABOVE, SO BELOW
As within, so without

Astrologie gaat er vanuit dat de kosmos en de aarde met elkaar in relatie staan. De astrologie is een symbolen- en ervaringsleer die samenhang bestudeert tussen gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen. Bepaalde planeetstanden ten opzichte van elkaar en de aarde krijgen dan een bepaalde symbolische betekenis. Het principe ‘zo boven-zo beneden’ weerspiegelt de verbondenheid van de hemel met de aarde. Binnen de astrologie wordt er gewerkt met de acht planeten welke zich bewegen in ons zonnestelsel en de twee lichten namelijk de zon en de maan. De twee lichten zijn de hemellichamen die de meest directe relatie hebben met de biologische ritmen van de levende wezens op aarde. Het ritme van de seizoenen en van de getijdestroom zijn daar de bekendste voorbeelden van. Al het leven op aarde staat in relatie tot de kosmische wetmatigheden. De astrologie kan een hulpmiddel zijn om via symbolen te laten zien welke krachten in je zelf spelen en hoe je die vorm geeft in de buitenwereld. Elke actie van een mens heeft een reactie tot gevolg. Al deze bewegingen zien we dus zowel in onszelf als daarbuiten. Op deze manier is de astrologie een mooi hulpmiddel om onszelf, de medemens en de relatie hier tussen te ontdekken. Deze ontdekkingen zijn bewustwordingsprocessen waar we van kunnen leren en waarmee we heelheid kunnen ervaren met alles dat is.

Duiding horoscoop

De horoscoop is een tekening waarop de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar en de aarde staan aangegeven. De planeetstanden ten tijde van jouw geboorte weerspiegelen op symbolische wijze jouw aanleg en karakter weer. Tijdens een duiding vertel ik jou via symbolen welke krachten in jezelf spelen en hoe je deze vorm kunt geven in de buitenwereld.
Meer info

Training

In de training doorlopen we de twaalf tekens van de dierenriem en ga ik samen met jou op een zielenreis.  De zielenreis van de Zon en planeten doen ons herinneren en bewust worden van onze oorsprong. Door met deze gift van de natuur te werken brengen we in de training onze zonnekracht tot ontwikkeling en verwezenlijken we samen ons eigen potentieel.
Start 1 april 2022

Astro Mentorship

Omdat de kosmos voortdurend in beweging is, staan de planeten inmiddels anders aan de hemel dan hoe zij stonden op het moment van jouw geboorte. Deze bewegingen noemen we transities. Met het Astro Mentorship neem ik op basis van jouw geboortehoroscoop wekelijks de belangrijkste transities met jou door die dienen als een belangrijke ontwikkeling in je leven.
Meer info