‘As above, so below
As within, so without’
As the Universe, so the Soul’

Astrologie gaat er vanuit dat de kosmos en de aarde met elkaar in relatie staan. De astrologie is een symbolen- en ervaringsleer die samenhang bestudeert tussen gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen. Bepaalde planeetstanden ten opzichte van elkaar en de aarde krijgen dan een bepaalde symbolische betekenis. Het principe ‘zo boven-zo beneden’ weerspiegelt de verbondenheid van de hemel met de aarde. Binnen de astrologie wordt er gewerkt met de acht planeten welke zich bewegen in ons zonnestelsel en de twee lichten namelijk de zon en de maan. De twee lichten zijn de hemellichamen die de meest directe relatie hebben met de biologische ritmen van de levende wezens op aarde. Het ritme van de seizoenen en van de getijdestroom zijn daar de bekendste voorbeelden van. Al het leven op aarde staat in relatie tot de kosmische wetmatigheden. De astrologie kan een hulpmiddel zijn om via symbolen te laten zien welke krachten in je zelf spelen en hoe je die vorm geeft in de buitenwereld. Elke actie van een mens heeft een reactie tot gevolg. Al deze bewegingen zien we dus zowel in onszelf als daarbuiten. Op deze manier is de astrologie een mooi hulpmiddel om onszelf, de medemens en de relatie hier tussen te ontdekken. Deze ontdekkingen zijn bewustwordingsprocessen waar we van kunnen leren en waarmee we heelheid kunnen ervaren met alles dat is.

Als beoefenaar van de magie verbind ik de samenhangen tussen de wijze waarop hemellichamen zich verplaatsen en de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. 

Mijn fascinatie in de wet van de natuur, de cycli van zon, maan en de planeten werd door de jaren heen alsmaar groter. Als beoefenaar van de magie verbind ik de samenhangen tussen de wijze waarop hemellichamen zich verplaatsen en de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. De teachings die ik deel zijn gericht op hoe jij het beste op jouw energie kan richten. Ik geef je verrassende inzichten in de aard van jouw element. Je komt te weten hoe jij je het beste oplaadt, hoe jij jouw energie het beste kunt voeden. De brandstof die jij nodig hebt om te voelen dat je leeft en onderdeel uitmaakt van het grotere geheel. 

DIENSTEN

In maart 2022 start ik met het geven van de Training: ‘Inwijding in het Mystieke Huwelijk’. Een zielenreis door de twaalf tekens van de dierenriem heen. Er wordt dieper ingegaan op de vier elementen Vuur, Lucht, Water en Aarde, die te verdelen zijn in twee mannelijke en twee vrouwelijke elementen. Deze vormen niet alleen de basis van de astrologie, maar van ons hele bestaan en zijn in bijna alle religies terug te vinden. Het samengaan van het mannelijke en vrouwelijke vindt plaats in het Mystieke Huwelijk. De Training is een inwijding in de samenhang tussen de Kosmos en de mens enerzijds en de Aarde en de mens anderzijds als afspiegeling van wat in ons leeft. 

In deze community creëren we magie en leer je leven in afstemming met de natuur en de kosmos. Je wordt uitgebreid meegenomen in alle maanbewegingen, planetaire plaatsingen en aspecten in zijn geheel. Met de natuur en kosmos als instrument leer je jouw potentieel ontdekken en het contact met jouw intuïtie te versterken. Je leert over astrologie en hoe je persoonlijke geboorteprofiel en bezieling de blauwdruk is voor het leven dat je bedoeld bent te leven, terwijl je toestemming geeft om te zijn zoals je bent. Je leert om met de energieën van de maan, de elementen en de seizoenen te stromen en doet kennis op over de planeten, om bewust te worden van de natuurlijke cycli die in alles aanwezig is. 

Walk the Path

In deze community creëren we magie en leer je leven in afstemming met de natuur en de kosmos. Je wordt uitgebreid meegenomen in alle maanbewegingen, planetaire plaatsingen en aspecten in zijn geheel. Met de natuur en kosmos als instrument leer je jouw potentieel ontdekken en het contact met jouw intuïtie te versterken. Je leert over astrologie en hoe je persoonlijke geboorteprofiel en bezieling de blauwdruk is voor het leven dat je bedoeld bent te leven, terwijl je toestemming geeft om te zijn zoals je bent. Je leert om met de energieën van de maan, de elementen en de seizoenen te stromen en doet kennis op over de planeten, om bewust te worden van de natuurlijke cycli die in alles aanwezig is. Je maakt verbinding met jouw persoonlijke ritme en flow en leert het te gebruiken om je leven te leven in overeenstemming met de vrouw die jij werkelijk bent.